Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Παρασκευή 03/05/2024 (Μεγάλη Παρασκευή), τη Δευτέρα 06/05/2024 (Δευτέρα του Πάσχα) και την Τρίτη 07/05/2024 (Πρωτομαγιά), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τετάρτη 08/05/2024.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα λειτουργήσει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 μόνο στο χρονικό διάστημα 08:00 - 16:00, με προσωπικό ασφαλείας και με περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης του κοινού, λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία.

Αν και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των δικαιούχων εκ μέρους του προσωπικού του Γραφείου Κτηματογράφησης, ζητούμε την κατανόησή σας για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Τετάρτη 22/11/2023, οι Νομικοί του Γραφείου Κτηματογράφησης θα απέχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λόγω συμμετοχής στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία των ελευθέρων επαγγελματιών, με βάση σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Αν και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των δικαιούχων εκ μέρους του προσωπικού του Γραφείου Κτηματογράφησης, ζητούμε την κατανόησή σας για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι:

Η διαδικασία της Ανάρτησης και η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και καμία παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Για αυτόν το λόγο, καλούνται οι δικαιούχοι οι οποίοι το επιθυμούν, να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, καθώς όσες Αιτήσεις υποβληθούν από την 31η Οκτωβρίου 2023 και μετά θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα τύχουν επεξεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος καθώς και εκπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας παραμένει ενεργή μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2024.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της προθεσμίας, παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

  • Αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, όσες Αιτήσεις υποβληθούν στην διαδικτυακή λειτουργικότητα του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» έως και τις 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59:59 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, ακόμη και αν βρίσκονται σε κατάσταση «προσωρινή καταχώρηση», εφόσον οριστικοποιηθούν μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες μετά (δηλαδή έως τις 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59:59).
  • Αναφορικά με την προσέλευση στο Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας, μπορεί να ενεργοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2023 η διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο με προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς αυτή να θεωρείται εκπρόθεσμη. Η διαδικασία αυτή, εφόσον ενεργοποιηθεί, θα λήξει στις 30 Οκτωβρίου 2023.

Σε ότι αφορά στη προσέλευση στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για την ενεργοποίηση ή μη της διαδικασίας, μόνο αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσέλευση των δικαιούχων για υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων ξεπερνά κατά πολύ τη δυναμικότητα του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Επομένως, η χρήση αυτής της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη φυσική παρουσία του δικαιούχου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου γι’ αυτή τη διαδικασία τρίτου προσώπου) στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης το χρονικό διάστημα 26 – 30 Οκτωβρίου 2023 και προϋποθέτει εκ μέρους του την προσκόμιση έτοιμων προς υποβολή Αιτήσεων Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων.

Προσοχή! Η διαδικασία αυτή δεν θα λειτουργήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο δικαιούχος (ή το κατάλληλα εξουσιοδοτημένο γι’ αυτή τη διαδικασία τρίτο πρόσωπο), κατά την επίσκεψή του στο Γραφείο Κτηματογράφησης και προκειμένου να του δοθεί ραντεβού «εμπρόθεσμης προσέλευσης», θα πρέπει να δηλώσει στον αρμόδιο υπάλληλο τα παρακάτω στοιχεία:

  1. ΑΦΜ δικαιούχου
  2. Επώνυμο δικαιούχου
  3. Όνομα δικαιούχου
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας δικαιούχου σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας μαζί του
  5. Αριθμός ΚΑΕΚ ακινήτων για τα οποία θα υποβληθεί Αίτηση Διόρθωσης

Αφού επιβεβαιωθεί η ορθότητα και η πληρότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων, εκτυπώνεται η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης η οποία και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει την Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων κατά την υποβολή της.

Σημείωση: Η οριστικοποίηση των ραντεβού θα πραγματοποιείται σειριακά, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση μη τήρησης του προγραμματισμένου ραντεβού εκ μέρους του δικαιούχου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου γι’ αυτή τη διαδικασία τρίτου προσώπου), η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης καθίσταται άκυρη και η Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων παραλαμβάνεται μόνο ως εκπρόθεσμη (εκτός περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών π.χ. σοβαρών προβλημάτων υγείας, για την ύπαρξη των οποίων το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον δικαιούχο).

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Τετάρτη 01/11/2023 και το χρονικό διάστημα 12:00 έως 16:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στον υποσταθμό του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Γραφείο Κτηματογράφησης, πιθανολογείται διακοπή της ηλεκτροδότησης του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Αν και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των δικαιούχων εκ μέρους του προσωπικού του Γραφείου Κτηματογράφησης, ζητούμε την κατανόησή σας για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης, κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, των κατοίκων εσωτερικού κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2023, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επομένως, ως ημερομηνία λήξης της Ανάρτησης, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για εκείνους του εξωτερικού, καθορίζεται η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023 λόγω της εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής Ανάρτησης η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 (για τους κατοίκους εσωτερικού) και η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 (για τους κατοίκους εξωτερικού).

Η Ανάρτηση είναι μια διαδικασία δημοσιότητας της κτηματογράφησης, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο ελέγχου πριν τις αρχικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο και εισήχθη με σκοπό την ενημέρωση κάθε δικαιούχου, ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση, για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (τεχνικής και νομικής) εκ μέρους του Αναδόχου του συνόλου της δηλωθείσας και συλλεχθείσας πληροφορίας καθώς και την παροχή της δυνατότητας διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων και συμπλήρωσης ελλείψεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, αφορά όσους δικαιούχους εμπράγματων δικαιωμάτων υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Η Ανάρτηση είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία υπό την έννοια ότι ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δει, να ελέγξει και να διορθώσει τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου οι οποίες αφορούν στις ιδιοκτησίες του στον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/anartisi-aitiseis-diorthosis-ekdosi-pistopoiitikoy-ktimatografoymenoy-akinitoy.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση, κατευθυνθείτε στο υποτμήμα «Ανάρτηση» του τμήματος «Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Ηλείας» στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Δευτέρα 01/05/2023 (Πρωτομαγιά), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 02/05/2023.