Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης, κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, των κατοίκων εσωτερικού κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2023, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επομένως, ως ημερομηνία λήξης της Ανάρτησης, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για εκείνους του εξωτερικού, καθορίζεται η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023 λόγω της εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής Ανάρτησης η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 (για τους κατοίκους εσωτερικού) και η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 (για τους κατοίκους εξωτερικού).

Η Ανάρτηση είναι μια διαδικασία δημοσιότητας της κτηματογράφησης, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο ελέγχου πριν τις αρχικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο και εισήχθη με σκοπό την ενημέρωση κάθε δικαιούχου, ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση, για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (τεχνικής και νομικής) εκ μέρους του Αναδόχου του συνόλου της δηλωθείσας και συλλεχθείσας πληροφορίας καθώς και την παροχή της δυνατότητας διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων και συμπλήρωσης ελλείψεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, αφορά όσους δικαιούχους εμπράγματων δικαιωμάτων υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Η Ανάρτηση είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία υπό την έννοια ότι ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δει, να ελέγξει και να διορθώσει τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου οι οποίες αφορούν στις ιδιοκτησίες του στον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/anartisi-aitiseis-diorthosis-ekdosi-pistopoiitikoy-ktimatografoymenoy-akinitoy.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση, κατευθυνθείτε στο υποτμήμα «Ανάρτηση» του τμήματος «Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Ηλείας» στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Δευτέρα 01/05/2023 (Πρωτομαγιά), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 02/05/2023.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Παρασκευή 14/04/2023 (Μεγάλη Παρασκευή) και τη Δευτέρα 17/04/2023 (Δευτέρα του Πάσχα), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 18/04/2023.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 λόγω της εορτής του Αγίου Χαράλαμπου, πολιούχου του Πύργου Ηλείας.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι:

  • από τις 10 Μαΐου 2022, δεν θα είναι διαθέσιμος για την εξυπηρέτηση του κοινού ο τηλεφωνικός αριθμός 26211 21363.
  • Για την τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι αριθμοί 26210 25686 και 26210 28497, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Γραφείου, δηλαδή Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 και Τετάρτη 08:00 - 20:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι:

  • την Παρασκευή 22/04/2022 (Μεγάλη Παρασκευή) και τη Δευτέρα 25/04/2022 (Δευτέρα του Πάσχα), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 26/04/2022,
  • τη Δευτέρα 02/05/2022 (μεταφορά της Πρωτομαγιάς), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 03/05/2022.